logo

.
Saturday 16th of December 2017    

Key Concepts


Home Networking Mikrotik Mikrotik WUG Kits
Mikrotik WUG Kits E-mail

Mikrotik Wireless User Group Kits
Mikrotik WUG Kits
Mikrotik WUG-KIT-411-19 MikroTik WUG KIT 2.4GHz CPE - RB411 & 19dBi Grid, R52 Mini-PCI, 24v PoE
Mikrotik WUG-KIT-411-24 MikroTik WUG KIT 2.4GHz CPE - RB411 & 24dBi Grid, R52 Mini-PCI, 24v PoE
Mikrotik WUG-KIT-411-27 MikroTik WUG KIT 5.8GHz CPE - RB411 & 26dBi Grid, R52 Mini-PCI, 24v PoE
Mikrotik WUG-KIT-411-5824 MikroTik WUG KIT 5.8GHz CPE - RB411 & 24dBi Grid, R52 Mini-PCI, 24v PoE
Mikrotik WUG-KIT-411-5830 MikroTik WUG KIT 5.8GHz CPE - RB411 & 30dBi Grid, R52 Mini-PCI, 24v PoE
Mikrotik WUG-MC-KIT-24 MikroTik WUG KIT 5.8GHz CPE - RB/433 & 24dBi Grid, R52 Mini-PCI, 24v PoE
Mikrotik WUG-MC-KIT-27 MikroTik WUG KIT 5.8GHz CPE - RB/433 & 26dBi Grid, R52 Mini-PCI, 24v PoE
Mikrotik WUG-MC-KIT-30 MikroTik WUG KIT 5.8GHz CPE - RB/433 & 30dBi Grid, R52 Mini-PCI, 24v PoE
 
bottom

Copyright 2010 4UNet Solutions. All Rights Reserved..